Võrdle Ingese liikluskindlustuse hindu

Inges Kindlustus AS Raua 35, 10124 Tallinn, Eesti telefon: +372 6410 436 faks: +372 6410 438 e-post: inges@inges.ee

Inges Kindlustus on kahjukindlustusega tegelev kindlustusselts. Seltsi aktsiakapitalist 99,6 % kuulub Eesti residentidest äriühingutele või eraisikutele. Koos endise Eesti Riikliku Kindlustusega, mis hilisemalt teise seltsi poolt üle võeti, on Inges õigusliku järjepidevuse alusel Eestis tegutsenud juba 60 aastat. Inges Kindlustuse omakapital on järjepidevalt suurenenud. Seltsi kapital ja reservid on investeeritud Saksamaa, Soome ja Eesti suurematesse pankadesse. Seltsi finantsaruandeid kontrollib rahvusvaheline audiitorfirma KPMG.Tekst pärineb Ingese kodulehelt.

Kahjukäsitlus
Raua 35, 10124 Tallinn
telefon: +372 6410 436
e-post: inges@inges.ee
Inges

inges kindlustus